Training on learning disabilities

for parents and teachers.

New strategies and methodologies

and ICT contribution.

2015-1-ES01-KA201-015806

Apibrėžimas ir simptomai

SPECIFINIS MOKYMOSI (SKAITYMO) SUTRIKIMAS – tai specifinis skaitymo sutrikimas, pasireiškiantis dekodavimo, sklandumo, suvokimo aspektais, įeinantis į specifinių mokymosi sutrikimų sistemą.

Skaitymo sutrikimas – sunkus, ilgą laiką trunkantis skaitymo išmokimo, gebėjimo skaityti ir suprasti skaitomus žodžius sutrikimas, nepaisant tinkamo mokymo, adekvataus intelekto bei sociokultūrinių sąlygų.

SAMPRATA

 1. Vaikų su skaitymo sutrikimu bendrasis intelektas yra normalus;
 2. Jiems būdingas didelis intelektinių gebėjimų ir skaitymo bei rašymo pasiekimų neatitikimas. Tai vaikai, kurie negali realizuoti savo galimybių;
 3. Skaitymo sutrikimu nelaikomi laikini, praeinantys skaitymo ir rašymo sunkumai;
 4. Skaitymo sutrikimo priežastimi negali būti sensoriniai sutrikimai;
 5. Atmetami blogo skaitymo atvejai, kylantys dėl netinkamo mokymo (nekompetentingo mokymo, mokyklos nelankymo ir pan.) ar sociokultūrinių veiksnių (vargingų gyvenimo sąlygų, kultūros ir ugdymo stokos ir pan.).

SKAITYMO SUTRIKIMO PRIEŽASTYS

Svarbiausia priežastis nėra žinoma.

Manoma, kad viena pagrindinių skaitymo sutrikimo priežasčių yra:

1. paveldimumas – genai

 • mokslinis – genetinis modelis, Norvegijos skaitymo tyrimų centras (1999) – disleksijos genas (DYX3) yra 2 chromosomoje;
 • mokslinis – genetinis modelis, Suomija; tai neurofunkcinis sutrikimas; už šiuos sutrikimus atsakinga 3 chromosoma (Jyväskylä universitetas, Helsinkio universitetas, Turku universitetas, 2001);
 • mokslinis – genetinis modelis, Suomija, Švedija; Helsinkio universiteto ir Švedijos Karolinskos instituto mokslininkų grupė (2005) – disleksijos genas 15 chromosomoje (DYX1 genas), ir 6 chromosomoje (DYX2 genas).

2. smegenų pažeidimai ir jų disfunkcijos

 • nėštumo metu: infekcinė liga, Rh faktorius, alkoholis, traumos ir kt.,
 • gimimo metu: dirbtinis arba sunkus gimdymas;
 • skaitymo sutrikimas nėra prasto regėjimo ar prastos klausos pasekmė. Skaitymo sutrikimas yra minimalios smegenų disfunkcijos pasekmė. Žemesnieji smegenų centrai sujaukia vaizdus ar garsus, prieš jiems patenkant į aukštesniuosius smegenų centrus. Dėl paveldimų pakitimų smegenų didžiųjų ląstelių dalyje kyla regimojo ir girdimojo apdorojimo trūkumai. Ši sistema atsakinga už informacijos priėmimą ir apdorojimą. Dėl to, skaitymo sutrikimą turintys asmenys žymiai lėčiau priima informaciją.

SKAITYMO SUTRIKIMO POŽYMIAI

Vaiko su skaitymo sutrikimu skaitymui būdinga tai, kad ji(s) skaito lėtai, ilgai dvejoja prieš perskaitydama(s) žodį ar skiemenį, skaito nesklandžiai su pertrūkiais, skiemenuodama(s), su daugybe klaidų. Skaitymo tonas monotoniškas, nepaisoma kablelių, todėl neteisingai sudėliojami kirčiai. Skaitydamas vaikas greitai pavargsta, skaitomo teksto supratimas yra menkas, o kartais ir visiškai nieko nesupranta.

1. Specifinės skaitymo ir rašymo klaidos

 1. Vizualiai panašių raidžių painiojimas skaitant (vietoj b skaito d, vietoj g skaito p ir pan.)
 2. Painiojami panašūs garsai, panašiai skambančios fonemos (g – k, t – d, b – p, i – y, pvz.: bekemotas, kaitys)
 3. Raidžių painiojimas rašant
 4. Raidžių praleidimas skaitant ir rašant
 5. Vieno žodžio pakeitimas kitu
 6. Klaidingas raidžių tarimas, pakartojimas, perstatymas
 7. Skiemenų sukeitimas vietomis

2. Spėliojamojo pobūdžio skaitymas (vietoj „skalambyti“ skaito „skambinti“, vietoj „paklausykite“ – „paklausite“)

3. Lėtas skaitymo tempas arba skaitoma labai greitai, ignoruojant skyrybą

4. „Pametama“ skaitoma vieta

5. Skaitant vedžiojama pirštu

6. Skaitant greitai pavargstama

7. Skaitant kyla nerimas, įtampa, nervingumas

8. Dėl skaitymo vaikas ima blogai jaustis

9. Labai dažnai skaitymui parodomas stiprus vidinis pasipriešinimas

10. Greitai įsižeidžiama, kai mokytojai ar tėvai duoda patarimų, kaip skaityti

11. Specifinės rašymo klaidos

Rašo lėtai, netaisyklingai, raidės netaisyklingos, nepaisoma linijų. Daroma daugybė klaidų – rašant daromos tos pačios specifinės klaidos kaip ir skaitant.

12. Kairės-dešinės painiojimas

13. Prieštaravimas tarp negebėjimo išmokti skaityti ir sėkmingai įgyjamų kitų įgūdžių

14. Prieštaravimas tarp realaus intelektinio potencialo bei apskritai mokymosi sėkmės

 

PIRMIEJI POŽYMIAI, RODANTYS, KAD VAIKAS GALI TURĖTI SKAITYMO SUNKUMŲ

1. Šeimos istorija ir genetiniai požymiai;

2. Kalbėjimas ir kalba:

 1. žodžių įvardijimo problemos;
 2. netaisyklingas žodžių tarimas;
 3. žodžių iškraipymas;
 4. sintaksės klaidos;
 5. sunkumai jaučiant ritmą ir rimuojant;
 6. tendencija keisti žodžius;
 7. dvejojimai (pauzės) kalbant;
 8. reikalingas daugkartinis žodžio paaiškinimas prieš atsirandant gebėjimui jį taisyklingai ir pastoviai naudoti;

3. Seka:

 1. vizualiniai sunkumai:
  • vaikui gali būti sunku piešti – kai kuriems sekasi puikiai ir jie tinkamai naudoja spalvas;
  • vaikui gali būti sunku atlikti užduotis su labirintais;
  • vaikui gali būti sunku rūšiuoti figūras pagal formą;
  • vaikui gali būti sunku savarankiškai apsirengti – nuo ko pradėti? Jie gali rengtis ar pasikeisti drabužius labai lėtai;
  • vaikas gali autis batus ne ant tos kojos;
  • vaikui gali būti sunku atsukti ar užsukti čiaupą, nes jis neprisimena, į kurią pusę reikia sukti;
  • gali būti sunku užsisegti sagas, nes jis neatsimena, nuo kur reikia pradėti;
  • vaikui gali būti sunku atidaryti duris, ypač jei reikia pasukti rankenėlę;
  • vaikui gali būti sunku sudėti dėlionę ar pagaminti maketą;
 2. girdimosios atminties sekos sunkumai:
  • vaikas gali negebėti išmokti ar pakartoti vaikiškų dainelių ar skaičiuočių;
  • vaikas gali negebėti pakartoti pranešimų – kai jis atsiliepia telefonu, gali pamiršti, su kuo kalbėjo ir ką pašnekovas jam pasakė;
  • vaikui gali būti sunku atlikti kelių dalių instrukcijas – jis lipa laiptais kažko atnešti ir pamiršta, ko reikia ieškoti;
  • vaikui gali būti sunku rišliai papasakoti ką tik buvusius įvykius;
  • vaikui sunku ritmingai ploti ar belsti pagal muzikos ritmą;
  • vaikui gali būti sunku atsiminti įprastinę seką – abėcėlę, savaitės dienas, mėnesius;
  • vaikui gali būti sunku išmokti skaičiuoti iš eilės – ypač atbuline tvarka;
  • vaikui gali būti sunku diferencijuoti garsus (jis girdi garsą, bet negali jo identifikuoti (nustatyti) arba jis mato spalvą, bet negali jos atpažinti);
 3. motorikos įgūdžių formavimosi sunkumai:
  • smulkiosios motorikos:
   • vaikui gali būti sunku išmokti naudotis peiliu ir šakute, daugelis netvarkingai valgo, dažnai išlaisto ar išbarsto maistą ant stalo;
   • vaikui gali būti sunku išmokti naudotis žirklėmis – ypač jei jis yra kairiarankis;
   • vaikui gali būti sunku sekti iš paskos (arba pasiekti aukščiau padėtą daiktą);
   • vaikui gali būti sunku tinkamai naudotis trintuku;
   • vaikas gali nemokėti taisyklingai laikyti rašiklio;
   • vaikui gali būti sunku užsirišti batų raištelius;
  • stambiosios motorikos:
   • vaikui gali būti sunku šokinėti;
   • šokinėti (praleidžiant tarpus) gali būti dar sunkiau, nes vaikas turi išlaikyti kūno pusiausvyrą judėdamas;
   • vaikui gali būti sunku sugauti, mesti ar atmušti kamuolį, nes jam sudėtinga rasti tinkamą rankų padėtį;
   • vaikas gali dažnai atsitrenkti į kitus žmones ar daiktus (žaisdamas jis dažnai susiduria su kitais);
   • vaikui gali būti būdinga išmesti iš rankų daiktus ar kažką išpilti;
   • gali būti sunku žingsniuoti;
   • mokymasis važiuoti dviračiu gali būti labai sudėtingas procesas;
   • gali būti sunku padengti stalą – peilius ir šakutes jis padeda neteisingose pusėse;
   • kai kuriems vaikams sunku išmokti plaukti, nes rankų ir kojų judesiai turi būti sinchroniški;
   • gali būti sunku žaisti žaidimų aikštelėje, ypač jei žaidžiant naudojami žodžiai kairė/dešinė, aukštyn/žemyn, atgal/pirmyn, prieš/už;
   • kai kuriems vaikams sunku išmokti šokti, ypač jei reikia atsiminti šokio žingsnelių nuoseklumą;
   • galima paminėti juokingas situacijas, kai vaikas negalėjo išlįsti iš savo miegmaišio, nes supainiojo kryptis;
   • vaikui gali būti sunku kūno kultūros pamokose, kai reikia lipti virve, stovėti ant vienos kojos ir kt.;
 4. lateralizacija:
  • nesusiformavusi aiškiai dominuojančios rankos funkcija ar ambidekstrija gali sukelti didelių sunkumų, kai vaikas pradeda piešti (kreidelėmis, flomasteriais ar pieštuku);
  • skaitymo sutrikimą turinčių vaikų ir jų šeimos narių tarpe dažni kairiarankiškumo atvejai.

 

SKAITYMO GEBĖJIMO KOMPONENTAI

Skaitymo gebėjimui reikalingas pakankamas kalbos supratimas ir sklandus žodžių identifikavimas. Rašytiniai žodžiai yra užkoduotos (simbolinės) ištartų žodžių reprezentacijos, o ištarti žodžiai yra užkoduotos aplinkos patirties ir realybės reprezentacijos. Taigi, gebėjimas išmokti skaityti priklauso nuo įvairių tipų žinių ir įgūdžių įgijimo, kurie priklauso nuo pakankamo su skaitymu susijusių lingvistinių ir nelingvistinių pažintinių gebėjimų vystymosi. Skaitymo mokymosi procese dalyvauja įvairūs kognityviniai procesai.

Paveiksle pateiktas modelis, vaizduojantis kognityvinius procesus bei skirtingų tipų žinias, dalyvaujančias mokymesi skaityti.

Skaitymo sutrikimas paveikia:

RAŠYMĄ

 • Keletą kartų rašo tas pačias raides (vyresni nei 9 metų).
 • Daro klaidas nurašydami žodžius.
 • Rašydami dažnai praleidžia priebalses.
 • Keičia vietomis skiemenis.
 • Rašo lėtai ir kruopščiai.
 • Praleidžia skaičius.
 • Skubėdami rašo sunkiai įskaitomai.
 • Netvarkingai rašo, jei popieriaus lape nepažymėtos linijos.
 • Netaisyklingai rašo žodžius (neatitinka amžiaus normų).
 • Nepakankamai išlavėjusi smulkioji motorika.
 • Klaidingai nurašo žodžius / tekstą nuo lentos.
 • Netaisyklingai laiko rašymo priemones.
 • Netaisyklingai ir nenuosekliai rašo raides.
 • Dažnai neteisingai žymi (išlaiko) kairę paraštę (ji dažnai būna per arti).

SOCIALINIUS ĮGŪDŽIUS

Dėl sunkumų mokykloje vaikas gali pradėti jaustis prastesnis šalia kitų vaikų. Jis gali nustoti bandyti susirasti naujų draugų ar gali vengti grupinės veiklos. Vaikas taip pat gali turėti sunkumų suprantant anekdotus ar sarkazmą. Jūs galite padėti jam iškoduoti humorą ir taip pat pabandyti skirtingas strategijas, siekiant padidinti savigarbą.

KLAUSYMĄSI

Vaikai, turintys skaitymo sutrikimą, dažnai būna geresni klausytojai nei skaitytojai. Tačiau dėl skaitymo sutrikimo gali būti sunku išfiltruoti foninį triukšmą. Tai reiškia, kad vaikui gali būti sunku sekti, ką mokytojas kalba triukšmingoje klasėje. Sėdėjimas šalia mokytojo gali padėti sumažinti išsiblaškymą.

ATMINTĮ

Vaikai su skaitymo sutrikimu gali taip ilgai užtrukti skaitydami sakinį, kad jie negali atsiminti sakinio, kuris ėjo prieš jį. Dėl to tampa sunku suprasti teksto prasmę. Audio versijos klausymas arba kitų rūšių pagalbinių technologijų naudojimas gali padėti.

ERDVINĮ SUVOKIMĄ

Vaikai su skaitymo sutrikimu gali patirti sunkumų su erdvinėmis sąvokomis, tokiomis kaip „kairė“ ir „dešinė“. Tai gali sukelti baimę pasimesti mokyklos koridoriuose ir kitose pažįstamose vietose. Bičiulių sistemos taikymas gali padėti pereiti iš klasės į klasę.

LAIKO SUVOKIMĄ

Dėl skaitymo sutrikimo gali būti sunku pasakyti laiką arba laikytis tvarkaraščio. Mobiliojo telefono žadintuvo signalas, vaizdinis tvarkaraštis ir kiti priminimai gali padėti vaikui.

KITI SUNKUMAI:

 • Sunkiai atsimena vardus (pavadinimus).
 • Lėtas darbo tempas.
 • Sunkiai supranta laiko sąvokas.
 • Sunkiai diferencijuoja kai kurias balses ir priebalsius.
 • Sunkiai supranta (įsimena) simbolius ir abėcėlę.
 • Pamiršta įprastinę dienotvarkę.
 • Skaitomo teksto supratimo sunkumai.

KAIP VAIKAI JAUČIASI MOKYKLOJE?

Aš turiu skaitymo sutrikimą...

Kai pradėjau lankyti mokyklą, aš pastebėjau, kad išmokti skaityti man prireikė daugiau laiko negu kitiems, todėl aš vengiau knygų. Mano rašysena taip pat buvo ne per gera, kiek besistengčiau.

Dažnai nesuprasdavau mokytojos nurodymų ir buvau per drovus, kad paklausčiau, nes aš visada atsilikdavau su darbu. Buvau lengvai išblaškomas klasėje ir nekenčiau mokyklos. Buvau tingus ir jaučiausi kvailas.

Jei ne mano labai geras draugas, kuris papasakojo man apie skaitymo sutrikimą.

Antanas

 

Straipsnių peržiūrėjimai
1028237