Training on learning disabilities

for parents and teachers.

New strategies and methodologies

and ICT contribution.

2015-1-ES01-KA201-015806

Definicja i warunki wstępne

 

Trudności w pisaniu mogą być oparte na zasadach językowych (dysortografia) i/lub niezwiązane z językiem (dysgrafia). Dysgrafia oparta na problemach nie językowych jest spowodowana w umiejętnościach motorycznych odpowiadających za umiejętność pisania.

Dysgrafia to specyficzna niepełnosprawność uczenia, która wpływa na pisanie ekspresowe i jakości pisanych liter.

Dysgrafia jest zaburzeniem neuropsychologicznym, które zwykle pojawia się, gdy dzieci uczą się pisać po raz pierwszy.

Czynność pisania składa się z sekwencji ruchów i jest złożonym procesem łączenia umiejętności motorycznych i informacyjnych.

Ogólne warunki wstępne to:

-Ogólna koordynacja dynamiczna: segmentalne lub globalne ruchy ciała oparte na reakcji sensoryczno-ruchowej, które decydują o umiejętności uczenia się i automatyzacji ruchów w szybki, zrównoważony i sprawny sposób zaprojektowany do konkretnego celu.

-balans

-kontrola postawy ciała

-lateralizacja

Konkretne warunki wstępne to:

-dynamiczna koordynacja ramion

-koordynacja oczu i ruchów rąk

-silne umiejętności motoryczne: Luria mówi o „skomplikowanych ruchach”, które są są produkowane i przedstawiane jako „melodia kinetyczna”. Rozwój umiejętności motorycznych poszczególnych impulsów jest syntetyzowane i łączone w integralne części kinetyki (Luria, 1973)

-organizacja i orientacja w przestrzeni

-wizualne postrzeganie i analiza

-pamięć krótko i długoterminowa

Aby poprawnie wyrazić swoją myśl w słowach, ważne jest kontrolowanie mięśni palców i dłoni.

Objawy:

Objawy można podzielić na różne kategorie:

Znaki ogólne:

-nieczytelne, drukowane i pochylone pismo

-mieszanina drukowanych i pochyłych liter, wielkie i małe litery

-nieregularne rozmiary i kształty liter

-pomijanie liter i słów

-powolne i pracochłonne pisanie

-trudności w jednoczesnym myśleniu i pisaniu

-różnice pomiędzy pomysłami i sposobem ich przedstawiania

-kłopoty z odczytaniem własnego pisma

-unikanie pisania ciągłymi zdaniami, tworzenie list

-częste wymazywanie napisanych wcześniej zdań

-trudności wizualno – przestrzenne

-trudności z rozpoznawaniem kształtów i zachowywaniem odstępów pomiędzy literami

-chaotyczne planowanie przestrzenne

-chaotyczne planowanie zapisu na papierze (pisanie w linii, marginesy wewnętrzne)

-problem w pisaniu od lewej do prawej

-trudności w rysowaniu i powielaniu linii i kształtów

-zła pozycja nadgarstka, ciała, papieru

-zły sposób trzymania długopisu

-trudności w poprawnym utrzymaniu ołówka i pióra

-trudności w śledzeniu, cięciu żywności, wiązaniu butów, układaniu puzzli, rozwiązywaniu łamigłówek, pisaniu tekstów na klawiaturze, używaniu nożyczek, kolorowaniu

-problemy z oczami

-trudności we wstępnym obrazowaniu (konieczność tworzenia list)