Training on learning disabilities

for parents and teachers.

New strategies and methodologies

and ICT contribution.

2015-1-ES01-KA201-015806

Öğrenme güçlükleri olan insanlar genellikle okulda zihinsel potansiyellerinden daha düşük bir başarıya sahiptir. Buna ek olarak, çoğu, yalnızca bazı okul konularında. Son yıllarda pek çok ülke, eğitsel hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak bazı stratejileri eğitsel bağlamda tanıtmaya çalışan politikalar geliştirdi. Aslında, öğretmenler ve veliler, öğrencilerin daha iyi bir eğitim geleceği elde etmek için doğru çözümleri bulmasına yardımcı olmak ve daha sonra, daha dezavantajlı olan öğrenciler olmak üzere, daha iyi çalışma koşullarına sahip olmak için sorunlar yaşamaktadır.