Training on learning disabilities

for parents and teachers.

New strategies and methodologies

and ICT contribution.

2015-1-ES01-KA201-015806

Tanım ve Belirtiler

a)Tanım Önkoşulları:

 • Yazma bozukluğu sıklıkla okuma bozukluğu ile birlikte görülür. Yazı yazarken belirgin harf, noktalama ve gramer hataları gözlemlenir. Bu çocuklarda aynı zamanda dili algılama ve anlatım bozukluklarına da rastlanır.Disgrafi öğrencinin yazım hızını ve kalitesini etkileyen bir özel öğrenme güçlüğüdür.
 • Disgrafi genellikle öğrencinin ilkokul yıllarında ortaya çıkan nerolojik bir rahatsızlıktır.Çocuğun yazı yazabilmesi için dinlemesi, aklında tutabilmesi ve kaslarını düzgün kullanabilmesi gerekir. Fakat disgrafi ile karşı karşıya kalan çocuklarda bu yeteneklerden biri ya da hepsi mevcut olmayabilir.

b)Genel Ön Koşullar:

 • Genel dinamik koordinasyon: Vücudun duyusal-motor etkileşime dayalı bölümsel veya küresel hareketleri, belirli bir amaca yönelik olarak hızlı, dengeli ve pürüzsüz bir şekilde hareketleri ayırt etme / entegre etme ve otomatikleştirme kabiliyetini belirler.
 • Denge
 • Vucut duruşu kontrolu
 • Erteleme becerisi

c)Özel Ön Koşullar:

 • Kolların dinamik koordinasyonu
 • El - göz koordinasyonu
 • İnce motor becerileri: Luria üretilen ve "tek bir kinetik melodi olarak" gerçekleştirilen "karmaşık hareketler" hakkında konuşur; "... Bireysel dürtüler sentezlenir ve integral kinestetik yapılara veya kinetik melodilere dahil edilen motor becerilerin geliştirilmesi" (Luria, 1973).
 • Uzay-zaman oryantasyonu ve organizasyonu
 • Görsel algılama ve analizler
 • Kısa ve uzun süreli bellek

Aklındaki kelimeleri doğru bir şekilde ifade etmek için el ve parmak kaslarını kontrol etmek önemlidir.

Semptomlar

Belirtiler iki kategoride değerlendirilir.

Genel İşaretler

 • Düzensiz ebat, şekil veya eğik harf ile atlanan harfler ve kelimeler
 • Kopyalama, izleme ve yazma yavaş veya zahmetlidir (otomatik görev yok)
 • Aynı zamanda düşünme ve yazmada zorluklar ve fikirleri hızlı bir şekilde kağıda dökememek
 • Yazılı fikirlerle anlayış arasındaki boşluk konuşma yoluyla gösterilir.
 • Kendi yazısını okumada sorun
 • Tam cümle şeklinde değilde bir liste formatında yazma ya da yazmadan kaçınma
 • Sık silgi kullanımı
 • Okunaksız el yazısı

Görsel-Mekânsal Güçlükler

 • Şekil ayrımı ve harf aralığı ile ilgili zorluklar
 • Kelimeler ve harfler arasındaki düzensiz boşluklar
 • Mekansal planlamanın kaotik olarak kâğıda dökülmesi (çizgi ve kenar boşlukları hariç)
 • Sayfadaki soldan sağa kelimelerin sorunlu düzenlenmesi
 • Çizgi ve şekil çizimi veya çoğaltımındaki güçlükler

İnce Motor Zorlukları

 • Bilek, vücut veya kağıdın tuhaf konumu
 • Alışılmadık kalem kavrama
 • Elin çabuk yorulması
 • Kurşun kalem / kalemi doğru olarak tutmanın zorlukları
 • İzlemede zorluklar, yiyecek kesme, ayakkabı bağlama, bulmaca yapma, yazı yazma ve klavye kullanma, makas kullanma, çizgiler içinde renklendirmede yaşanan zorluklar.

Görsel Motor Zorlukları

 • Harf oluşumunu ön görselleştirme zorluğu