Training on learning disabilities

for parents and teachers.

New strategies and methodologies

and ICT contribution.

2015-1-ES01-KA201-015806

DAHİL EDİCİ METODOLOJİLER ve E-ÖĞRENİM

Bu metodolojiler, tüm öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştıran genel metodolojilerdir, ancak bunlar öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için (sadece iyi değil) gereklidirler.

Tüm öğretmenlerin sınıflarında geliştirmeleri gereken dahil edici metodolojiler şunlardır:

  1. Çoklu zeka
  2. Projelere dayalı öğrenme
  3. Problem çözerek Öğrenme
  4. E-öğrenme "Taccle"
  5. İşbirliği ile Öğrenme