Training on learning disabilities

for parents and teachers.

New strategies and methodologies

and ICT contribution.

2015-1-ES01-KA201-015806

Go Back

Norėtume padėkoti visiems, kurie kilniaširdiškai talpino internete savo darbus, skirtus specialiųjų poreikių vaikų ugdymui, sudarydami galimybes mokytojams ir šeimoms jais laisvai naudotis.

Taip pat dėkojame už mums sudarytą galimybę dalyvauti Erasmus + projekte, kurio metu sukūrėme mokymosi sutrikimų ir ADS turinčių vaikų ugdymui skirtus produktus. Naudodamiesi kompiuterinėmis technologijomis, tarsi atveriame langą daugeliui mokyklų, mokytojų, šeimų - mūsų sukurta ugdymo medžiaga tampa laisvai prieinama visiems besidomintiems. Tikimės, kad ji bus naudinga kasdieniniame darbe ir padės vaikams geriau mokytis.

Atskirai norime padėkoti Lietuvos mokytojams, pagalbos specialistams, tėvams, su kuriais bendradarbiavome projekto vykdymo metu.

Ir ypač prie projekto vykdymo prisidėjusiems:

 

 

 

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos administracijai ir mokytojams

 

 

 

Molėtų pedagoginės psichologinės tarnybos direktorei ir darbuotojams

 

 

 

 

Trakų švietimo pagalbos tarnybos direktorei ir darbuotojams

 

 

 

Vilijai Malinauskienei

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos pradinių klasių mokytojai metodininkei

 

 

 

Ugniui Leimontui

Meditacijos ir susikaupimo (Mindfulness) mokytojui

 

 

 

Eglei Vepštienei

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos

logopedei metodininkei