Training on learning disabilities

for parents and teachers.

New strategies and methodologies

and ICT contribution.

2015-1-ES01-KA201-015806

KAS YRA VYKDOMOSIOS FUNKCIJOS

Vykdomosios funkcijos (angl. executive functions) – tai grupė aukštesniojo lygmens pažintinių gebėjimų, kurie kontroliuoja ir reguliuoja kitus gebėjimus bei elgesį įgalindami prasmingą, į tikslą nukreiptą veiklą. Jos vadinamos vykdomosiomis dėl to, kad yra būtinos norint sėkmingai ką nors ĮVYKDYTI.

Norint geriau suprasti, kokį vaidmenį mūsų psichikoje atlieka vykdomosios funkcijos, galima pasitelkti DIRIGENTO metaforą. Orkestre vienu metu skamba daug įvairių muzikos instrumentų, tačiau kad ir kaip meistriškai savo instrumentą būtų įvaldęs kiekvienas muzikantas, kūrinys neskambės taip, kaip turėtų, jei dirigentas neišmanys savo darbo. Panašiai ir mes atlikdami bet kokią veiklą vienu metu pasitelkiame daug įvairių pažintinių gebėjimų; vykdomosios funkcijos užtikrina, kad visi šie procesai veiktų darniai, taip, kad veikla būtų sėkmingai užbaigta, o tikslas pasiektas

 

Vykdomosios funkcijos užsienio literatūroje kartais vadinamos „prieškaktinėmis funkcijomis“ (angl. prefrontal), kadangi tradiciškai yra siejamos su prieškaktine smegenų žievės skiltimi, kuri žmogaus evoliucijos eigoje išsivystė vėliausiai. Didžiausias šios smegenų dalies raidos šuolis įvyksta apie 6-7 gyvenimo metus, tačiau galutinai ji subręsta jau suaugus; atitinkamai šiuo amžiaus tarpsniu sparčiausiai bręsta ir vykdomosios funkcijos.

 

 

Nėra baigtinio vykdomųjų funkcijų sąrašo ir įvairiuose šaltiniuose minimi skirtingi pažintiniai gebėjimai, tačiau dažniausiai vykdomosioms funkcijoms priskiriami psichinis lankstumas, veiklioji atmintis, impulsų kontrolė ir planavimas. Plačiausiai pripažįstamas ir taikomas Miyake ir bendraautorių (2000) aprašytas vykdomųjų funkcijų „vienovės ir įvairovės“ modelis, pagal kurį psichikos vykdomąją funkciją atlieka trys atskiri, bet tarpusavyje susiję pažintiniai procesai: psichinis lankstumas (angl. mentalsetshifting), veiklioji atmintis (angl. working memory) ir impulsų kontrolė (kitaip – dominuojančio atsako slopinimas, angl. dominant responseinhibition). Šie trys procesai taip pat vadinami bazinėmis vykdomosiosmis funkcijomis, kadangi veikdami kartu jie įgalina sudėtingesnes vykdomąsias funkcijas, tokias kaip planavimas ar sprendimų priėmimas.

Vykdomųjų funkcijų „vienovės ir įvairovės“ modelis (Miyake ir kt., 2000)

 

Straipsnių peržiūrėjimai
1028232