Training on learning disabilities

for parents and teachers.

New strategies and methodologies

and ICT contribution.

2015-1-ES01-KA201-015806

Informacija tėvams

Neverbaliniai mokymosi sutrikimai atsiranda dėl neurologinių sutrikimų, susijusių su dešiniojo smegenų pusrutulio disfunkcija, kurios priežastis kol kas nėra labai aiški.

Neverbalinių mokymosi sutrikimų turintys vaikai patiria didelių sunkumų psichomotorinės koordinacijos, vaizdinio, erdvinio, taktilinio suvokimo srityse. Jie nejautrūs neverbalinei komunikacijai, stokoja socialinių įgūdžių todėl jiems sunku užmegzti ir išlaikyti socialinius ryšius. Paprastai šių vaikų yra platus žodynas ir jiems geriau sekasi verbalinio samprotavimo reikalaujančios užduotys.

Straipsnių peržiūrėjimai
1028229