Training on learning disabilities

for parents and teachers.

New strategies and methodologies

and ICT contribution.

2015-1-ES01-KA201-015806

Dažniausiai užduodami klausimai

PATARIMAI TĖVAMS

SKAITYMAS NAMUOSE

 • Skaitykite mokytojos paskirtas knygas kartu su vaiku. Leiskite jam perskaityti vieną pastraipą, o tada jūs perskaitykite dvi. Galbūt vaikas gali perskaityti vieną puslapį, tada jūs perskaitykite du knygos puslapius.
 • Paaiškinkite naujų, nežinomų žodžių reikšmes.
 • Kai jūsų vaikas skaito, neaptarinėkite, ką jis turi išmokti, bet paaiškinkite istorijos, teksto turinį.
 • Skaitykite vaikui kiekvieną dieną.
 • Paskatinkite vaiką perskaityti trumpus straipsnelius laikraščiuose, kino filmų apžvalgas, jei jam patinka filmas, ar paskaityti pastraipą apie sportą, jei jis domisi sportu.
 • Naudokite garso bei vaizdo įrašus, kaip ir knygas.
 • Taikykite multisensorinius mokymosi būdus. Jei jūsų vaikas skaito apie uolienas, nuveskite jį į muziejų, kur jis galėtų pamatyti, kaip jos atrodo, ir jas paliesti. Jei knygoje rašoma apie gaisrininką, apsilankykite vietinėje gaisrinėje.
 • Mokydami mažesnius vaikus, su lėlėmis vaidinkite įvairias istorijas. Paskatinkite vaiką būti vienu iš veikėjų, dalyvauti vaidinime.

POZITYVŪS ŽODŽIAI TĖVAMS

 • Tėvai yra linkę kaltinti save dėl vaiko problemų. Jei jaučiate kaltę, pasistenkite viduje save padrąsinti ir nuteikti pozityviai.
 • Vietoje Manau, kad jis nesugeba to padaryti – sakykite Reikia išbandyti kitus būdus!
 • Vietoje Aš negaliu visą laiką jam padėti – sakykite Jei aš stengsiuosi, jis išmoks dirbti savarankiškai.
 • Vietoje Aš nuo viso šito pavargau, pabandykite sakyti Laikas padaryti pertrauką.
 • Vietoje Kitiems tėvams to nereikia daryti – sakykite Kiti tėvai turi kitokių rūpesčių.
 • Vietoje Aš esu blogas tėvas/mama; čia mano kaltė – sakykite Aš nieko nepadariau, kad sukelčiau šią problemą.
 • Vietoje Galbūt kažkas sekasi neblogai. Jis tikrai negabus – sakykite Aš žinau, kad yra šiek tiek kitaip, nei parašyta įvertinimo dokumentuose.
 • Vietoje Kodėl man taip atsitiko? sakykite Tai liečia ne tik mane.

POZITYVŪS ŽODŽIAI VAIKAMS

 • Kaip ir suaugusieji, vaikai patenka į „užburtą ratą“ neigiamai save vertindami. Pamėginkite savo vaiko negatyvias mintis paversti pozityviais įsitikinimais.
 • Vietoje Aš toks nevykėlis, pamėginkite galvoti Aš nesu nevykėlis, tiesiog turiu mokymosi problemų.
 • Vietoje Man nepavyks (aš nesugebėsiu), pamėginkite Aš galiu tai padaryti, tiesiog reikia išbandyti kitą būdą arba tam skirti daugiau laiko.
 • Vietoje Kodėl Tomui taip lengvai sekasi parašyti rašinėlį? Sakykite Aš sugebu padaryti kažką kita, ko negali Tomas. Kiekvienas turi stiprių ir silpnų pusių.
 • Vietoje Mano mokytoja visada barasi; Aš tikriausiai esu kvailas. Sakykite Ji nežino, kaip dirbti su vaikais turinčiais skaitymo sutrikimą. Man reikia su kažkuo apie tai pasikalbėti ir paprašyti pagalbos.
 • Vietoje Man reikia daugiau laiko nei kitiems, pamėginkite Aš privalau labiau stengtis, bet žinau, kad galiu išmokti (pasiekti tam tikrų rezultatų).
 • Vietoje Aš niekada neužbaigsiu šios užduoties, pamėginkite Aš galiu tai padaryti.
 • Vietoje Tai neteisinga, kad aš turiu skaitymo sutrikimą, pamėginkite galvoti Man pasisekė, kad turiu draugus, kurie padeda, ir šeimą, kuri mane supranta.

KOKIAS KLAIDAS DARO SKAITYMO SUTRIKIMĄ TURINČIŲ VAIKŲ TĖVAI?

Neabejotina, kad auginti vaiką, turintį skaitymo sutrikimą, yra sunku, bet tai gali būti lengviau, jei mokysitės iš kitų tėvų sėkmės ir iššūkių. Pateikiama 10 dažniausiai pasitaikančių probleminių sričių, su kuriomis susiduria šių vaikų tėvai:

 • Manymas, kad jūsų vaikas kažkada taps „normalus“ ir jo skaitymo sutrikimas bus įveiktas.
 • Savęs kaltinimas dėl vaiko sutrikimo.
 • Įsitikinimas, kad jūs tiksliai suprantate, su kokiomis problemomis susiduria jūsų vaikas.
 • Neteisingas supratimas apie tai, ką gali ir ko nesugeba skaitymo sutrikimą turintis vaikas.
 • Pagalba vaikui atlikti užduotis, kurias jis pats gali atlikti.
 • Mėginimas nuslėpti nuo kitų, kad jūsų vaikas turi skaitymo sutrikimą.
 • Nepagrįstų lūkesčių kėlimas.
 • Stengimasis apsaugoti vaiką nuo kasdieninio gyvenimo sunkumų.
 • Konfliktai su mokytojais, o ne bendradarbiavimas.

KAIP PADĖTI PERSKAITYTI TEKSTUS NAMUOSE?

SKAITYMO PLANO PAVYZDYS

Susipažinkite su medžiaga. Padėkite vaikui pasiruošti susipažinimui su naujais ženklais (raidėmis, simboliais). Pažymėkite vietą, kurioje yra parašytas naujas ženklas, priklijuodami lipduką ar naudokite žymeklį.

Paaiškinkite naujų žodžių reikšmes. Paaiškinkite visus žodžius, kurie gali būti vaikui nesuprantami. Galbūt, aiškinant žodžio reikšmę, galima surasti paveikslėlį knygoje ar kompiuteryje.

Pateikite pavyzdžių, kaip galima suprasti žodį. Paaiškinkite vaikui, kaip jūs suprantate.

Aptarkite naujus simbolius ir apibrėžimus. Ką pasakotojas nori pasakyti...

 • Pasiūlykite vaikui perskaityti tekstą dar kartą, aptarti su kuo nors, ką jis perskaitė, ir po to perskaityti dar kartą.
 • Jei vaikas skaito trumpą apsakymą ar istoriją, perskaitykite teksto kopiją, kad galėtumėte tai aptarti su vaiku, ar paskatinkite jį perskaitytą tekstą atpasakoti draugui.
 • Skirkite pakankamai laiko teksto perskaitymui ir jo pakartojimui.
 • Sudarykite vaikui galimybę skaityti nedideles ištraukas, numatykite, per kiek laiko jis turi perskaityti nurodytą tekstą.
 • Naudokite knygų garsinius įrašus.
 • Baigiantis semestrui ar mokslo metams, priminkite vaikui, kokias knygas jis turi perskaityti.
 • Žiūrėkite pagal knygas sukurtus filmus. Multisensorinės ugdymo priemonės yra svarbios vaikams turintiems skaitymo sutrikimą.
 • Pasiūlykite vaikui aprašyti naujus faktus / veikėjus, apie kuriuos jis skaito. Skirkite užduotį užrašyti puslapio numerį, kuriame pirmą kartą minimas naujas veikėjas.
 • Parenkite užrašus (konspektus), kurie padėtų vaikui skirtinguose puslapiuose identifikuoti svarbiausias istorijos dalis bei faktus.
 • Pasiūlykite vaikui naudoti žymeklius, kurie padėtų surasti puslapį, kurį jis skaito.
 • Paraginkite vaiką neskubėti.
 • Prieš skaitant supažindinkite vaiką su skaitomu tekstu. Įvertinkite, per kiek laiko jis gali perskaityti vieną puslapį. Numatykite, kada gali padaryti pertrauką.
 • Jei teksto pabaigoje yra santrauka, perskaitykite ją pirmiausiai. Tai padeda bendrai susipažinti su skaitomu tekstu ir jo turiniu.
 • Trumpai aptarkite tekstą prieš jį skaitant. Paskatinkite vaiką pateikti klausimus apie teksto turinį. Atsakykite į vaiko klausimus.
 • Jei vaiko girdimasis suvokimas išlavėjęs pakankamai, paprašykite jo apibendrinti perskaitytą pastraipą ir įrašyti savo pasakojimą į garso grotuvą.

KOKIOS YRA SĖKMINGO MOKYMOSI STRATEGIJOS NAMUOSE?

RYTAIS KYLANČIŲ SUNKUMŲ ĮVEIKIMAS

 • Naudokite vaizdines diagramas ir plakatus, kurie padėtų vaikui laikytis kasdieninės dienotvarkės.
 • Priklijuokite trumpus raštelius (išmėginkite mažus lipnius lapelius) ant veidrodžio vonioje, ant lentos, kurioje užrašus galima lengvai nuvalyti, ar skelbimų lentos, kurie padėtų vaikui prisiminti kasdieninę dienotvarkę.
 • Įsigykite elektroninį (skaitmeninį) laikrodį kartu su tradiciniu. Vaikui jį suprasti bus lengviau ir jis rečiau suklys, norėdamas sužinoti, kiek yra valandų.
 • Naudokite spalvinius kodus, kurie padėtų vaikui geriau planuoti, organizuoti savo laiką ir laikytis numatytos sekos.
 • Iš vakaro paruoškite drabužius ir atlikite visus būtinus pasiruošimo darbus kitai dienai.

TINKAMŲ MIEGO ĮPROČIŲ SKATINIMAS

 • Poilsis būtinas visiems, tačiau jis ypač svarbus vaikams, kurie turi skaitymo sutrikimą. Nustatykite tinkamą laiką, kada vaikas turi eiti miegoti, ir padėkite jam priprasti ir laikytis nustatyto režimo.
 • Jei vaikui sunku laiku atsigulti (ar dėl kokių nors priežasčių yra prarastas nustatytas režimas), pasistenkite jį atstatyti per vieną ar dvi savaites, atsigulimo laiką ankstindami 15 minučių intervalais. Tai gali vaikui padėti lengviau priprasti prie nustatytos tvarkos, nei eiti miegoti pusę valandos ar valanda anksčiau.
 • Jei įmanoma, stenkitės, kad vaikas įprastų atlikti namų darbus po pamokų. Tokiu būdu, vakarais jis gali labiau atsipalaiduoti ir anksčiau eiti miegoti.
 • Stenkitės įpratinti vaiką laikytis tam tikrų ritualų vakarais, pvz.: pusę valandos jis gali pažaisti kompiuteriu ar pažiūrėti televizorių, po to paskaityti ir pasikalbėti su šeimos nariais, nusiprausti ir eiti miegoti. Vaikams sekasi žymiai geriau, kai jie laikosi dienos režimo ir žino, ko tikėtis.
 • Jei dėl svarbių priežasčių jūsų vaikas atsigulė miegoti vėliau, būkite su juo kantrūs sekančią dieną. Priklausomai nuo vaiko amžiaus ir situacijos, jūs galite parašyti raštelį mokytojai ir paaiškinti, kad vaikui tą dieną gali sektis sunkiau.
 • Svarbias užduotis atlikite tada, kai vaikas yra gerai pailsėjęs; pasistenkite išsiaiškinti, kokiu metu jis yra darbingiausias. Pvz.: jei vaikas yra neišsimiegojęs, nesitikėkite, kad jis lengvai aprašys perskaitytą knygą grįžęs iš mokyklos ar atliks kitas, mokytojos skirtas užduotis (pvz., rašinėlis ar atpasakojimas).
 • Galite šiek tiek keisti įprastinį dienos režimą savaitgaliais, jei vaikui pakanka miego.

TINKAMOS DARBO VIETOS PARUOŠIMAS

 • Raskite tinkamą vietą, kur jūsų vaikas galėtų atlikti namų darbus, patartina toliau nuo lango. Šią vietą naudokite tik mokymuisi.
 • Pasirūpinkite tinkamu apšvietimu ir kitomis priemonėmis.
 • Įsitikinkite, kad darbo vieta yra patogi, kad stalas ir kėdė atitinka vaiko ūgį.
 • Pasistenkite išvengti ar bent sumažinti pašalinius dirgiklius, tokius kaip televizorius ar skambučiai telefonu.
 • Jei įmanoma, kompiuterį laikykite ne vaiko miegamajame, o kitoje ramioje vietoje, kad juo galėtumėte naudotis ir jūs ir vaikas.
 • Reikalaukite, kad vaikas visada sutvarkytų savo darbo vietą ir užbaigęs darbą daiktus sudėtų į vietas.

PAGALBA RUOŠIANT NAMŲ DARBUS

 • Nedarykite to už vaiką. Jūsų pareiga jam padėti ir aprūpinti tinkamomis darbo priemonėmis.
 • Sutelkite savo pastangas padėti vaikui, žinodami, kas jam sunkiai sekasi; nesistenkite padėti tada, kai darbą jis gali atlikti savarankiškai. Jei jūsų vaikui gerai sekasi matematika, leiskite jam pajusti sėkmę, kad jis geba atlikti užduotį be jūsų pagalbos.
 • Jūsų lūkesčiai turi būti realistiški. Nesitikėkite, kad vaikas iš karto ir teisingai atliks visą užduotį.
 • Dirbkite „mažais žingsneliais“. Leiskite vaikui trumpai pailsėti, padaryti pertraukėles, jei jų jam reikia. Jei jis dirba susikaupęs ir gerai jaučiasi, leiskite atlikti visą užduotį iš karto.
 • Atsižvelkite į vaiko mokymosi būdą. Kai kuriems vaikams, grįžus iš mokyklos, prieš pradedant ruošti namų darbus, reikia šiek tiek pailsėti. Kitiems geriau sekasi atlikti užduotis, kai jie ruošia pamokas tik grįžę iš mokyklos. Eksperimentuokite ir išsiaiškinkite, kuris būdas vaikui yra geresnis. Tada numatykite namų darbų ruošimo laiką ir siekite, kad vaikas laikytųsi dienotvarkės.
 • Jei vaikas nežino kaip parašyti žodį ir kviečia jus padėti, ištarkite žodį paraidžiui. Nėra tinkamas sprendimas pasakyti: Nueik ir pasižiūrėk, kaip parašyti šį žodį žodyne.
 • Bėgant laikui, jei vaikas daro pažangą ir geriau sekasi mokytis, laipsniškai mažinkite savo pagalbą.
 • Skirtingus mokomuosius dalykus sudėkite į skirtingų spalvų segtuvus. Tai padės kiekvienos pamokos namų darbus atskirti pagal spalvas (vaikui taip bus lengviau nei skaityti užrašus ant knygų ir sąsiuvinių).
 • Apsvarstykite korepetitoriaus galimybę, kuris galėtų vaikui padėti įveikti problemines mokymosi sritis.

NUSIVYLIMO / NERIMO VALDYMAS

 • Dirbkite „mažais žingsneliais“, sudarykite vaikui galimybę pertraukėlių nuo darbo metu fiziškai pajudėti ar užkąsti.
 • Neribokite jo laiko, nurodydami, per kiek laiko jis turi atlikti ar užbaigti darbą.
 • Padėkite vaikui palaikyti tvarką, planuoti savo laiką; iš anksto sudarykite mokymosi tvarkaraštį.
 • Jei kartojasi ta pati problema, keiskite nusistovėjusią tvarką. Jei vaikas susiduria vis su tais pačiais sunkumais, tai akivaizdžiai rodo, kad reikia keisti arba darbo laiką, arba mokymosi metodus.
 • Pakvieskite į namus vaiko draugus kartu ruošti pamokas. Jūsų vaikas gali pradėti kitaip elgtis, matydamas šalia besimokantį savo bendraamžį.
 • Paklauskite savo vaiko draugų tėvų, ar jūsų vaikas keletą kartų per savaitę galėtų atvykti į jų namus ruošti namų darbų. Kitiems tėvams gali būti lengviau rasti gerą kontaktą su jūsų vaiku, sėkmingiau dirbti ir išlikti kantresniems. Jūs galite atsidėkoti jiems įvairiais būdais – savaitgalį nusivesti vaikus į kiną, nuvykti pasivaikščioti į parką ar pakviesti jų vaikus ruošti pamokas į savo namus kitomis dienomis. Galite išmėginti keisti namų darbų ruošimo vietą kas antrą dieną – vieną dieną pamokas vaikas ruošia draugo namuose, kitą – jūsų.

PAGALBINIŲ DARBO PRIEMONIŲ PARUOŠIMAS

 • Turėkite namuose papildomą vadovėlių ir pratybų komplektą. Galbūt vadovėlius mokiniams skiria mokykla arba jūs juos perkate patys. Tai yra „atsarginė sistema“, nes jūsų vaikas turi parsinešti knygas iš mokyklos namo. Tačiau jei jis pamiršta vadovėlį mokykloje, turint atsarginį komplektą, jums nereikia vykti atgal į mokyklą jų pasiimti arba barti savo vaiką.
 • Įsigykite nedidelį kopijavimo aparatą, kad galėtumėte nukopijuoti vadovėlį, kaip atsarginę priemonę, ir galėtumėte kopijas naudoti mokymui. Jei vaikas pats kopijuoja vadovėlį, jis geriau išmoks naudotis kopijavimo aparatu.
 • Patarkite vaikui mokykloje ant lipnių lapelių užsirašyti knygų pavadinimus, kurias jis turi kiekvieną dieną parsinešti namo, ir prisiklijuoti šiuos lapelius ant savo suolo.
 • Jei jūsų vaiko dominuojantis mokymosi stilius yra girdimasis, pamėginkite pasiūlyti jam naudotis nedideliu diktofonu, į kurį būtų įrašyti įvairūs priminimai, kuriuos jis galėtų perklausyti kiekvieną dieną prieš eidamas iš mokyklos namo. Idealiu atveju jūsų vaikas galėtų kasdien pats sau į diktofoną įrašyti priminimus.

DAIKTŲ Į KUPRINĘ SUSIDĖJIMAS

 • Padėkite vaikui išmokti, kaip susidėti ir išsiimti iš kuprinės reikiamus daiktus ir knygas.
 • Paprašykite jo pakartoti knygų pavadinimus, kai jis jas sudeda ar išima. Tai yra puikus būdas lavinti vaiko atmintį.
 • Daiktus į kuprinę pratinkite susidėti iš vakaro, o ne ryte.
 • Kiekvieną vakarą padėkite kuprinę į tą pačią vietą, kad kai vaikas eina į mokyklą, nereikėtų kuprinės ieškoti.
 • Paskatinkite vaiką visus vadovėlius ir mokyklos reikmenis laikyti vienoje vietoje, prieš sudedant juos į kuprinę.

DRAUGŲ PAGALBA

 • Sudarykite trijų–penkių vaiko draugų telefono numerių sąrašą, kad jis jiems galėtų paskambinti, norėdamas pasitikslinti, kas užduota namų darbams, ekskursijų su klase ar kitos popamokinės veiklos laiką.
 • Padėkite vaikui parašyti padėkos raštelius tiems tėvams, mokytojams ar draugams, kurie jam padeda; jūsų vaiko parodytas dėkingumas paskatins juos padėti ateityje.

RAŠYMAS NAMUOSE

 • Paskatinkite vaiką naudotis rašybos tikrinimo programa.
 • Namuose naudokite „dvigubo diktavimo“ metodą, pavyzdžiui, rašydami laišką Kalėdų Seneliui, padėkos raštelius, gimtadienio šventės dalyvių sąrašą ir kt. Paprašykite vaiko padiktuoti jums, o tada jūs perskaitykite ir paprašykite vaiko užrašyti tą patį tekstą, kurį jis jums padiktavo.
 • Visada padėkite, jei vaikui sunku teisingai (paraidžiui) perskaityti žodį.
 • Nupirkite rašiklių ir pieštukų su specialiais laikikliais, kuriuos būtų galima ištrinti, tai padės lengviau rašyti ir išvengti nusivylimo ar nepasitenkinimo.
 • Mokykitės rašyti namuose: paprašykite vaiko, kad jis padėtų jums sudaryti (užrašyti) pirkinių sąrašą ar padėkite jam parašyti toli gyvenančiam draugui ar giminaičiui laišką.

RUOŠIMASIS TESTAMS AR ATSISKAITYMAMS

 • Sudarykite mokymosi planą. Iš anksto nuspręskite, kokią medžiagą (informaciją) reikia pakartoti ir kiek laiko tam skirsite.
 • Pakartokite kiekvieną išmoktos medžiagos dalį. Svarbus informacijos įsisavinimo veiksnys yra jos pakartojimas garsiai.
 • Pasiruoškite, organizuokite, sisteminkite. Mokymasis, kuris pradedamas turint konkretų ir aiškų tikslą, yra sėkmingiausias.
 • Pradėkite mokytis iš anksto. Venkite mokymosi mintinai.
 • Mokykitės nuo pradžios iki galo. Nuosekliai pateiktą informaciją yra lengviau suprasti. Pradėkite nuo esminių, pagrindinių dalykų ir vėliau pereikite prie detalesnės informacijos mokymosi.
 • Nesimokykite naujos medžiagos vakare prieš testą. Padėkite vaikui pajusti, kad jis moka, vietoje to, kad aiškintumėte naują informaciją ar sąvokas.
 • Padėkite vaikui parengti temos santrauką, tai padės jam pasikartoti ir geriau atsiminti išmoktą medžiagą.
 • Įsitikinkite, kad vaikui pakanka miego ir poilsio.

SEKITE NAUJAS TECHNOLOGIJAS

 • Nuolat domėkitės naujomis technologijomis.
 • Aprūpinkite vaiką reikalingomis techninėmis priemonėmis. Įsigykite paprastą ar planšetinį kompiuterį, kuriame būtų rašybos tikrinimo programa, elektroninis žodynas, bei dienotvarkės ar paskyrimų kalendorius.
 • Apsvarstykite galimybę įsigyti specialią skaitymo mašinėlę. Šis specifinis teksto skanuotojas (skaitytuvas), pritaikytas akliesiems, padeda nukopijuoti knygą į kompiuterį ir tekstas paverčiamas garsiniu įrašu, kurį kompiuteris „garsiai skaito“.

PAREIGOS

 • Paskirkite vaikui tam tikras pareigas namuose, kad jis jaustųsi esantis svarbus šeimos narys ir gali padėti tvarkyti kasdieninius šeimos reikalus. Vaiko indėlis į šeimos gyvenimą padeda skatinti teigiamą jo savęs vertinimą.
 • Sudarykite pareigų sąrašą, kad vaikas galėtų juo vadovaujantis, nuosekliai atlikti savo pareigas ir įsipareigojimus.
 • Pagirkite vaiką už gerai atliktą darbą.

ELGESYS SU SESĖMIS IR / AR BROLIAIS

 • Įvardinkite vaiko stipriąsias ir silpnąsias puses; nebijokite pagirti kito savo vaiko, kuris neturi skaitymo sutrikimo.
 • Kalbėkite su savo vaikais apie skaitymo sutrikimą ir kaip jis gali paveikti gyvenimą.
 • Kuo dažniau suburkite visus šeimos narius ir paskatinkite išsakyti savo rūpesčius.
 • Skirkite laiko ir individualų dėmesį visiems savo vaikams.

LAISVALAIKIS

 • Skirkite laiko renginiams, kuriuose nebūtų aptarinėjami svarbūs ar probleminiai klausimai.
 • Skirkite laiko išklausyti, suprasti savo vaiką ir įvertinti jo pasiekimus.
 • Nuolat atkreipkite dėmesį į savo vaiko savybes.
 • Kartu su vaikais planuokite laisvalaikį ir renginius.
 • Stenkitės, kad namai taptų pozityvia mokymuisi aplinka.
Straipsnių peržiūrėjimai
1028230