Training on learning disabilities

for parents and teachers.

New strategies and methodologies

and ICT contribution.

2015-1-ES01-KA201-015806

Apibrėžimas ir simptomai


Apibrėžimas ir matematikos mokymosi sutrikimo atsiradimo priežastys

Matematikos mokymosi sutrikimas vadinamas diskalkulijos (iš lotynų k. dys - sutrikimas, calculo - skaičiuoju) terminu. Šis sutrikimas tarptautinėje ligų klasifikacijoje (TLK-10) vadinamas specifiniu aritmetinių sugebėjimų sutrikimu (žymimas F81.2 kodu), kuris apima „specifinių aritmetinių sugebėjimų pažeidimą, kurio negalima paaiškinti vien tik bendru protiniu atsilikimu ar netinkamu mokymu. Sutrikimas pasireiškia nesugebėjimu atlikti pagrindinių skaičiavimo veiksmų, pvz.: sudėti, atimti, dauginti, dalyti. Čia nekalbama apie abstrakčius matematinius sugebėjimus, kurių reikia algebrai, trigonometrijai,geometrijai ir kt. "(TLK-10, p. 128).

Literatūroje siauriausia prasme matematikos mokymosi sutrikimas apibrėžiama kaip specifiniai matematiniai sunkumai,apimantys žemus pasiekimus tik matematikoje, kai mokantis kitų dalykų stebimi vidutiniai ar aukštesni pasiekimai.

Mokymosi negalias sukeliantys specifiniai vieno ar kelių pažinimo procesų ar savireguliacijos sutrikimai (pvz. darbinė atmintis) trukdo mokiniui pilnai įsisavinti daugelį ugdymo proceso sričių, todėl sukelia skaitymo, rašymo bei matematikos mokymosi problemas.

Įvairių šalių literatūra specifines mokymosi negalias apibrėžia kaip heterogenišką grupę sutrikimų, kuomet asmuo turi didelių problemų įgydamas ir panaudodamas skaitymo, rašymo, mąstymo ir matematikos įgūdžius.

JAV Misūrio universiteto profesoriaus C.D.Geary nuomone, genai lemiantys matematikos ir skaitymo negalias, yra tie patys, todėl matematikos ir skaitymo bei rašymo sutrikimai yra tarpusavyje susiję. Dažnesni atvejai yra tie, kai diagnozuojami skaitymo, rašymo ir matematikos mokymosi sutrikimai kartu. Specifinių mokymosi sutrikimų paplitimas Didžiojoje Britanijoje yra ne mažiau 25%. Matematikos mokymosi sunkumai nėra pastebimi ir aktualūs kūdikystėje, bet labai svarbūs ir reikšmingi mokykliniame amžiuje bei profesinėse mokyklose, kolegijose, darbe. Mokymosi negalios neišnyksta vaikui suaugus. Dabar jau pripažįstama, kad daugeliu atvejų mokymosi negalios yra ilgalaikė būklė, todėl žmogus turi išmokti prie jų prisitaikyti.

Jei matematikos mokymosi sutrikimą turinčius mokinius sups palaikantys supratingi tėvai, kantrūs kvalifikuoti pedagogai, tai leis jiems jaustis laimingais ir sėkmingais mokykliniame amžiuje.


Įspėjamieji ženklai ir simptomai

Dyscalculia Arba Matematika sutrikimas vaikams


Įspėjamieji ženklai ikimokykliniame amžiuje

 • Sunku išmokti skaičiuoti.
 • Atpažinti skaitmenis(simbolius).
 • Nesusieja skaičiaus su konkrečiais objektais.
 • Prastai įsimena skaičius.
 • Sunku grupuoti objektus pagal vieną ar kelis požymius.

Įspėjamieji ženklai mokykliniame amžiuje

 • Sunku atpažinti skaitmenis, simbolius ir naudoti juos teisingai.
 • Klysta atlikdami aritmetinius veiksmus (sudėtis, atimtis, daugyba, dalyba).
 • Sunku mokytis ir atkartoti pagrindinius matematinius faktus.
 • Sunku įgyti matematinių problemų sprendimo įgūdžių.
 • Skurdus, netikslus matematinis žodynas.
 • Sunku įsisavinti matavimų sistemą.

Simptomai

Mokiniai, turintys matematikos mokymosi sutrikimų, gali turėti vieną ar kelis iš šių sunkumų:

 • Pagrindinių matematinių įgūdžių sunkumai, t.y. daiktų skaičiavimo, matematinių veiksmų sekos ar daugybos lentelės įsiminimo sunkumai;
 • Kalbiniai (kalbos suvokimo) sunkumai, t.y. matematinių terminų ar sąvokų pavadinimas bei suvokimas, žodžiu pateiktų matematinių užduočių perrašymas skaičiais;
 • Vizualiniai ar erdviniai sunkumai, t.y. skaitmenų, matematinių ženklų ar skaičių simbolių atpažinimas ar suvokimas, daiktų rūšiavimas į grupes, skaičių surašymas stulpeliais, skaičių tiesės naudojimas;
 • Dėmesio sukaupimo sunkumai, t.y. skaičių ar figūrų kopijavimas teisingai, atmintyje laikomų skaičių pridėjimas, pastabumas naudojant veiksmų ženklus;
 • Rašymo problemos, t.y. sugebėjimas aiškiai parašyti skaičius ir surašyti juos tiesia linija ar stulpeliu;
 • Girdimosios (žodinės) atminties problemos, t.y. faktų, veiksmų sekos ir sprendimo būdų, reikalingų išspręsti uždavinį, atsiminimas;
 • Dėmesio perkėlimo problemos, t.y. perėjimas nuo vienos užduoties prie kitos.

Mokiniai, turintys matematikos mokymosi sutrikimų, turi ir kognityvinių bei metakognityvinių procesų sunkumų:

 • įvertindami savo sugebėjimus, reikalingus užduočiai išspręsti;
 • nustatydami ir pasirinkdami tinkamas sprendimo strategijas;
 • apdorodami informaciją;
 • kontroliuodami užduoties sprendimo procesą;
 • tiksliai išreikšdami užduotį skaičiais;
 • apibendrindami sprendimo strategijas analogiškoms užduotims.

 

Straipsnių peržiūrėjimai
1028233