Training on learning disabilities

for parents and teachers.

New strategies and methodologies

and ICT contribution.

2015-1-ES01-KA201-015806

Go Back

PROJEKTO APRAŠYMAS

Mokymosi sutrikimų turinčių vaikų pasiekimai mokykloje dažnai yra žemesni už jų intelektinį potencialą. Daugelis jų sunkiai įveikia ar visai nesugeba pasiekti minimalių kai kurių dalykų programinių reikalavimų. Nors pastaraisiais metais daugelyje šalių buvo sukurta teisinė bazė, leidžianti pritaikyti programas ir naudoti kompensacines ugdymo strategijas, kurios leistų šiems mokiniams pasiekti ugdymo tikslus, įgyti parindines kompetencijas ir lengviau ateityje konkuruoti darbo rinkoje, mokytojams ir tėvams vis dar sunku tuo efektyviai pasinaudoti.

Kada kalbamės su mokytojais ir tėvais apie mokymosi sutrikimų turinčius vaikus, jie nuolat pabrėžia būtinybę organizuoti mokymus apie tai, kaip šiems vaikams padėti pasiekti jų intelektinį potencialą atitinkančių rezultatų mokykloje. Mokytojams sunku diferencijuoti skirtingų gebėjimų ir skirtingų mokymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą. Tėvai (ypač kaimo vietovėse) nemoka naudotis informacinėmis technologijomis, kurios galėtų padėti kompensuoti vaiko trūkumus ir patobulinti jų gebėjimus.

Šiame projekte mes stengiamės sukaupti strategijas, kurios padėtų mokytojams ir tėvams suprasti, kaip mokymosi sutrikimų turintys vaikai gali pasiekti geresnių rezultatų moksle, organizuoti mokymus tėvams ir mokytojams, sukurti kelis naujus instrumentus, kuriais galėtų naudotis platesnis tėvų ir pedagoginės bendruomenės ratas.

* Reikalingas projektas, kuris padėtų naujai pažvelgti į susidariusią situaciją ir skatintų tėvus bei mokytojus ugdytis pagrindinius įgūdžius, reikalingus darbui su mokymosi sutrikimų turinčiais vaikais. Tarptautinis projektas naudingas tuo, kad: 1- dirbdami kartu skirtingų šalių pedagogai turtina vieni kitus, dalindamiesi sėkmės pavyzdžiais, kurdami naujas ir tinkamas strategijas, siekdami įgyvendinti projekto tikslus. 2 – geriau galime paskleisti mūsų sukurtus produktus, padėti didesniam tėvų, mokytojų ir mokinių skaičiui, neapsiribodami tik vietiniu, regioniniu ar nacionaliniu lygiu, bet išeidami į europinį lygmenį.

* Tikslai, kurių norime pasiekti:

 1. Dalyvaujančių institucijų tikslai:
  1. Naujų praktikų kūrimas ir jų skleidimas vietiniu, regioniniu, valstybiniu ir europiniu lygmeniu. Mes kursime naujas strategijas, kurios padėtų mokytojams ir tėvams tobulinti ugdymo procesą naudojant informacines technologijas ir kitas inovatyvias medžiagas bei metodologijas. Projekte dalyvaujančių institucijų darbuotojai šio projekto metu tobulins savo informacinius įgūdžius, suaugusiųjų mokymo strategijas ir tuo pačiu tobulins savo profesines kompetencijas.
 2. Tikslai, susiję su mūsų projekto tikslinėm grupėm (tėvais ir mokytojais):
  1. Analizuoti, kokias mokymosi sutrikimų turinčių vaikų ugdymo strategijas mokytojai ir tėvai taikė iki šiol, apibrėžti problemas, kurioms reikalingi inovatyvūs sprendimai.
  2. Tobulinti mokytojų kompetencijas, supažindinant su naujomis ugdymo metodologijomis, kurios leidžia ugdyti įvairių poreikių vaikus, tame tarpe ir turinčius mokymosi sutrikimų.
  3. Skatinti tėvus ir mokytojus dažniau naudoti informacines technologijas mokymosi sutrikimų turinčių vaikų ugdymui, kad jie galėtų pasiekti geresnių rezultatų mokykloje ir įgytų geresnius mokymosi įgūdžius visam gyvenimui.
  4. Siekti modernių ir efektyvių suaugusiųjų mokymo pakitimų, supažindinant su informacinių technologijų galimybėmis ir skatinant jas taikyti mokinių ugdymui.
  5. Didinti mokytojų motyvaciją spręsti sudėtingas situacijas, ugdant mokymosi sutrikimų turinčius vaikus.
  6. Paremti tėvus, auginančius mokymosi sutrikimų turinčius vaikus, supažindinant juos su šių vaikų ugdymo galimybėmis, naudojant informacines technologijas ir naujas mokymo strategijas.
  7. Netiesioginis tikslas: padidinti mokymosi sutrikimų turinčių vaikų pasiekimus.

Mūsų sukurti produktai, kuriuos galite rasti šiame portale:

 • Interneto portalas, kuriame tėvai, mokytojai ir mokiniai gali rasti idėjų, kaip mokymosi sutrikimų turintys vaikai geriau išmoksta: skaitmenines mokymo priemones, inovatyvias strategijas, knygas ir straipsnius apie skaitymo, rašymo, matematikos, neverbalinius, dėmesio ir aktyvumo sutrikimus. Visa medžiaga šiame portale yra nemokama ir laisvai prieinama.
 • Informacija apie kursus tėvams ir mokytojams mokymosi sutrikimų turinčių vaikų ugdymo klausimais: kursų programa, video medžiaga ir kt.
 • Videožaidimai, skirti mokymosi sutrikimų turinčių vaikų vykdomųjų funkcijų ugdymui.
 • Metodinis vadovas su mokymosi sutrikimų turinčių vaikų ugdymui skirta medžiaga, darbui su informacinėmis technologijomis skirtu terminų žodynu.
 • Klausimynas tėvams ir mokytojams apie jų turimas šios srities žinias ir poreikius.
 • Kritinę analizę apie mokymosi sutrikimų turinčių vaikų ugdymą 5 šalyse.

Visa ši medžiaga yra pateikiama šešiomis kalbomis: ispanų, anglų, lenkų, turkų, italų ir lietuvių.