Training on learning disabilities

for parents and teachers.

New strategies and methodologies

and ICT contribution.

2015-1-ES01-KA201-015806

MULTIKULTURA
Związek Stowarzyszeń Multikultura  od 2012 r. jest członkiem Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Urzędzie Miasta Krakowa. http://www.kdokultura.blogspot.com/ Komisja ma na celu inspirowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami publicznymi i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, ze szczególnym uwzględnieniem grup mniejszościowych. Członkowie Multikultury są bardzo aktywni w pracach Komisji Dialogu Obywatelskiego. Od 2012 r. Multikultura stale współpracuje  z wciąż rosnącą siecią miast europejskich: MIASTA W INTERNECIE http://www.mwi.pl/.  Związek Stowarzyszeń Multikultura ma na celu promowanie równych szans kształcenia i zatrudnienia oraz przeciwdziałanie marginalizacji grup społecznych. Multikultura wspiera działalność szkoleniową w dziedzinie badań i opracowywania nowych metod uczenia się, rozwiązywania konfliktów, analizy sytuacji na rynku pracy, definiowania nowych profili szkoleń, rozwoju programów szkoleniowych, identyfikacji dobrych praktyk oraz doradztwa w zakresie projektów finansowanych przez Komisję Europejską poprzez inicjatywy w zakresie upowszechniania i promocji innowacyjnych metod edukacyjnych, organizację seminariów, kursów, dyfuzję opracowanych produktów. Multikultura organizuje i realizuje projekty edukacyjne z zastosowaniem technik audiowizualnych we współpracy ze stacjami telewizyjnymi w Polsce, Niemczech, Austrii, Szwecji , Słowacji, Belgii, 3SAT. Celem głównym Multikultury jest zagwarantowanie powszechnego i stałego dostępu do procesu uczenia się poprzez szkolenia oraz podnoszenie umiejętności i kompetencji. Zespół badawczy Multikultury jest szczególnie zainteresowany problematyką digitalizacji materiałów kulturalnych oraz e-usług dla środowisk edukacyjnych. Multikultura wdraża nowe programy nauczania, kładąc nacisk na wykorzystanie e-learningu w zarządzaniu wiedzą, doskonaleniu procesu komunikacji i rozwiązywaniu konfliktów. Od 2005 r. Multikultura wdraża kursy w formule e-learning. Na przykład prowadzi codzienne zajęcia online z pisania i tłumaczenia kolektywnego, według opracowanych przez siebie metod edukacyjnych - zastosowanie pięciu cykli kształcenia na www.eMultipoetry.eu. Edukacja skierowana jest do szerokiej grupy uczestników, z uwzględnieniem dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. W 2004 roku Multikultura była nominowana do Nagrody Evens - Edukacji Międzykulturowej za koordynację projektu pod tytułem: "Inni to także my". Multikultura, uczestniczyła także w projekcie «CLIM» - Cooperative Education - Europejski Help Desk dla Edukacji Międzykulturowej. Multikultura specjalizuje się w wykorzystywaniu e-kształcenia i technologii multimedialnych takich jak: filmy wideo, telewizja, Internet, telefony komórkowe i gry komputerowe. Filmy dokumentalne wyprodukowane przez Multikulturę zostały nagrodzone na  europejskich i amerykańskich festiwalach i są obecnie używane przez wiele szkół w Europie jako materiał edukacyjny: np. Uniwersytety w Gent, Berlinie, Tel Awiwie, Utrechcie, Krakowie i Sztokholmie. Multikultura współpracuje z siecią lokalnych szkół, gdzie opracowywane są innowacyjne metodologie w ramach europejskich projektów edukacyjnych. We wszystkich projektach realizowanych przez Multikulturę opracowana jest metodologia e-learningowa a także produkowane są materiały audiowizualne do ogólnoeuropejskiego rozpowszechniania wśród instytucji edukacyjnych. Od 2012 r. Multikultura wraz z innymi organizacjami pozarządowymi realizuje inicjatywę budowania społeczności liderów edukacji cyfrowej – wolontariusze zwani LATARINKAMI pomogą promować wiedzę wśród seniorów. http://mwi.pl/aktualnosci/206-memorial-polski-internet-rownych-szans.html.