Training on learning disabilities

for parents and teachers.

New strategies and methodologies

and ICT contribution.

2015-1-ES01-KA201-015806

Go Back

Podziękowania

Chcielibyśmy skorzystać z okazji by podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia tej platformy. Za każdy wysiłek, który został podjęty, by pomóc dzieciom z trudnościami w uczeniu się. Również za umożliwić swobodnego  uzyskiwania  dostępudo wszystkich materiałów. Jest to wielkim aktem hojności. 

Chcielibyśmy podziękować UE, za umożliwienie nam udziału w projekcie Erasmus +.

To dało nam wspaniałą okazję do przedstawienia problemu i pomocy  wielu szkołom, nauczycielom i rodzinom, którzy mogą teraz uzyskać dostęp do naszych produktów i materiałów.

Mamy nadzieję, że materiały są użyteczne w codziennej praktyce edukacyjnej.